Rentetan isu Faraid. Usm ada website yang membantu mengira pecahan pembahagian Harta Faraid

Link -> http://faraid.usm.my/msl/faraid.asp