1. Niat/Affirmasi

2. Gunakan nafas Laksana nombor 3

3. VAK kan si anak kembali ke pangkuan bapanya

4. Lock (hentak kaki 3x atau lain2)

Kemudian serahkan urusan itu pada Allah SWt, Dia yang Maha Mengetahui