*Kata Dr. Ali As-Sholabi daripada Libya , mengingatkan terdapat 3 perbezaan penting di antara Muslim sebenar dan Muslim yang keras pendirian nya , dalam satu kupasan menarik :*

1 ) *Muslim sebenar ,* sibuk dengan iman nya sendiri , semetara *Muslim yang keras ,* sentiasa sibuk dengan iman orang lain .

2) *Muslim sebenar ,* sentiasa berusaha memasukkan diri nya dan orang lain ke dalam Syurga . *Muslim yang keras ,* akan berusaha memastikan orang lain memasukki Neraka .

3) *Muslim sebenar ,* sentiasa mencari orang lain bagi mohon maaf serta memohon ampun untuk mereka akan kesalahan dan kegelinciran , *sementara Muslim yang keras ,* akan sentiasa mencari kesalahan orang lain dan kesilapan serta kekurangan mereka , bagi menghukum dan bercakap tentang mereka .

*Sebenar nya , sejak sekian lama , kita tidak melihat ulasan dan kupasan yang amat teliti , bagi penyampai nasihat seperti ini , sebarkan sekira nya ada manfaat .*