kisah-25-nabiBuku yang bertajuk Kisah 25 Nabi-Nabi ini mengisahkan tentang Nabi Adam a.s, Nabi Idris a.s, Nabi Nuh a.s, Nabi Hud a.s, Nabi Salih a.s, Nabi Ibarahim a.s, Nabi Lut a.s, Nabi Ismail a.s, Nabi Ishaq a.s, Nabi Ya’qub a.s, Nabi Yusuf a.s, Nabi Ayub a.s, Nabi Syu’aib a.s, Nabi Musa a.s, Nabi Harun a.s, Nabi Zulkifli a.s, Nabi Daud a.s, Nabi Sulaiman a.s, Nabi Ilyas a.s, Nabi Ilyasa’ a.s, Nabi Yunus a.s, Nabi Zakaria a.s, Nabi Yahya a.s, Nabi Isa a.s, dan Nabi Muhammad s.a.w. Buku ini mengisahkan tentang sirah 25 nabi-nabi yang telah dinyatakan seperti di atas.

 

Setiap orang muslim perlu mengetahui tentang sirah nabi-nabi kita. Buku ini ditulis mengikut turutan iaitu bermula dari kisah Nabi Adam a.s yang merupakan bapa seluruh manusia hingga ke Nabi kita yang terakhir iaitu Nabi Muhammad s.a.w

 

“… ialah orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.” (Q.S. Al Ahzab : 39).