Inilah satu buku untuk mengubah cara solat anda yang biasanya didasari ilmu ikut-ikut sahaja kepada ibadat atas dasar ilmu. Pahala bagi seorang yang menunaikan ibadah dengan ilmu amat berbeza dengan solat mereka yang tidak didasari ilmu.

Ust Dr Zaharuddin Abdul Rahman

Must have books.