Terpanggil dengan promosi dari NLP Malaysia di Radio IKIM, saya telah mendaftarkan diri dengan isteri untuk menyertai Seminar Grand Power pada 27 Feb nanti.

Sebagai permulaan, Apakah itu NLP.

nlpNLP adalah merupakan satu kaedah untuk memahami bagaimana minda beroperasi dan kemudiannya mempengaruhi tingkah laku dan prestasi seseorang.

Dengan meneliti dan meneroka ke dalam gaya berfikir, para pengkaji NLP telah menyusun dan menstruktur kaedah-kaedah yang berkait tentang pemikiran dan tingkah laku.

Ada sesetengah kelompok yang menganggap ianya sebagai salah satu cadang psikologi gunaan, walaupun NLP tidak melalui proses akademik yang ketat. Setakat ini, ada bermacam definisi yang diberikan oleh pengasas dan penyumbang NLP.

Apakah yang dimaksudkan dengan:
i)NEURO
ii)LINGUISTIC
iii)PROGRAMMING

Itu kena tengok video nya.