Penulis: Dr. HM. Tuah
RM10
ada+bagusssMenulis daripada pengalaman yang telah beliau lalui sepanjang kehidupan; dari era persekolahan hingga masa kini. Daya imaginasi-nya cukup tinggi. Beliau se-gera nampak dan meng-analisa di sebalik apa yang berlaku.

Siri ini menghurai tentang motivasi diri, kehidupan, kekeluargaan, ke-ibubapaan, suami isteri, re-maja, disiplin, usaha, pro-fesyen, business, keusaha-wanan, kerjaya, ketuhanan, keagamaan, ibadah, psiko-logi, bahasa, bangsa, nos-talgia, cinta, kesihatan, akhlak, budaya, kembara, aktiviti santai, dan IPT.