Harga: RM65

syarah-hikam-tok-pulau-manisKitab inilah yang patut dipelajarinya.

Umpama emas sudah diujinya. Dan juga umpama makanan yang terhidang.

Dan yang lain itu tudung sajinya.Dan juga umpama buah-buahan.

Isinya dan minyak dalam bijinya. Kerana ialah menyampaikan kepada Tuhan.

Lagi besar pahala dan gajinya. Dan yang mendapat ilmunya dan mengamalkan.Orang itulah yang sebenar dipujinya.Syurga itulah kediaman yang kekal.

Ilmu ini pintunya dan bajinya.Dan yang jahil tentangnya api neraka.Selar sengat tikaman gergajinya. Ya Rabb, kurniakanlah futuh-Mu. Bagi setiap hamba yang mengajinya.