Dari Abi Sa’id bahawasanya Jibril pernah datang kepada Nabi saw lalu berkata : “Wahai Muhammad, kamu berasa sakit ?, jawab baginda : Ya. lalu Jibril membaca:

“Dengan nama Allah aku menjampiMu, dari setiap sesuatu yang menyakitkan Mu, dari setiap jiwa atau ain (pendangan) dengki, Allah, dialah yang menyembuhkan Mu, dengan nama Allah aku menjampi Mu.”
POSTED BY USTAZ