Antara buku/ebook yang menarik mengenai Emas adalah buku dibawah bertajuk Pelaburan EMAS – Kaedah, Pendekatan dan Strategi

BAHAGIAN 1 1
Bab1 Pengenalan 3
Bab 2 Sifat-Sifat Emas 13
Bab 3 Kegunaan-Kegunaan Emas 19
Bab 4 Sumber-Sumber Emas 25
Bab 5 Ukuran Timbangan Emas 29
Bab 6 Jenis-jenis Emas 35
Bab 7 Kaedah Menentukan Ketulenan Emas 45
bahagian 2 51
Bab 8 Kaedah Penentuan Harga Emas 53
Bab 9 Bentuk-bentuk Pelaburan Emas di Malaysia 57
Bab 10 Pembekal-pembekal Pelaburan Emas di Malaysia 63
bahagian 3 67
Bab 11 Perancangan Sebelum Melabur 69
Bab 12 Risiko Pelaburan Emas 87
Bab 13 Strategi Pelaburan Emas 93
bahagian 4 107
Bab 14 Penipuan dalam Pelaburan Emas 109
Bab 15 Pengiraan Zakat 115
Penutup 119
Glosari Istilah 121
Bibliografi 135
Lampiran 1 Kegunaan-kegunaan Emas 141
Lampiran 2 Trend Permintaan Berbanding Pengeluaran Emas 143
Lampiran 3 Cara Wang Kertas Dicipta 145
Lampiran 4 Beberapa Contoh Syiling Emas bagi Pelaburan 149
Lampiran 5 Beberapa Contoh Bar Emas bagi Pelaburan 151
Lampiran 6 Kaedah Penentuan Ketumpatan dan Kualiti Emas 153


Mohd Nizam / 0136408906

Introducer PG Code : PG005353

PublicGold Dealer


Boleh daftar terus disini