Adab berhutang

“`9 ADAB UTANG PIUTANG“` *1. Jangan Pernah Tidak Mencatat Hutang Piutang* _“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan hutang piutang[…]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Read more