“`9 ADAB UTANG PIUTANG“`

*1. Jangan Pernah Tidak Mencatat Hutang Piutang*

_“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya..” (QS.Al Baqarah : 282)_

*2. Jangan Pernah Berniat Tidak Melunasi Hutang*

_“Siapa saja yang berhutang, sedang ia berniat tidak melunasi hutangnya, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri..” (HR Ibnu Majah)_

*3. Jangan Pernah Menunda-nunda Membayar Hutang*

_“Menunda-nunda (pembayaran hutang) bagi orang yang mampu adalah kedzaliman..” (HR Bukhari dan Muslim)_

*4. Jangan Pernah Menunggu Ditagih Dulu Baru Membayar Hutang*

_“Sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam pembayaran hutang..’ (HR Bukhari dan Abu Daud)_

*5. Jangan Pernah Mempersulit Dan Banyak Alasan Dalam Pembayaran Hutang*

_“Allah ‘Azza wa jalla akan memasukkan ke dalam surga orang yang mudah ketika membeli, menjual, dan melunasi hutang..” (HR Ahmad, an-Nasa’i, dan Ibnu Majah)_

*6. Jangan Pernah Meremehkan Hutang Walaupun Sedikit*

_“Ruh seorang mukmin itu tergantung kepada hutangnya hingga hutangnya dibayarkan..” (HR Ahmad, at-Tirmidzi, ad-Darimi, dan Ibnu Majah)_

*7. Jangan Pernah Berbohong Kepada Pihak Yang Menghutangi*

_“Sesungguhnya, apabila seseorang berhutang, maka bila berbicara ia akan dusta dan bila berjanji ia akan ingkari..” (HR Bukhari dan Muslim)_

*8. Jangan Pernah Berjanji Jika Tidak Mampu Memenuhinya*

_“… Dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban..” (QS Al Israa’ : 34)_

*9. Jangan Pernah Lupa Doakan Orang Yang Telah Menghutangi*

_“Barangsiapa telah berbuat kebaikan kepadamu, balaslah kebaikannya itu. Jika engkau tidak mendapati apa yang dapat membalas kebaikannya itu, maka berdoalah untuknya hingga engkau menganggap bahwa engkau benar-benar telah membalas kebaikannya..” (HR Ahmad dan Abu Dawud)_

Dan yang paling penting :

*JANGAN PERNAH…. LUPA BAYAR..*

_Semoga ALLAH mewafatkan kita dalam keadaan bersih, beriman dan bertakwa kepada ALLAH dan terbebas dari segala lilitan hutang. Aamiin_

#peringatanbersama