Buku ini memaparkan keperibadian terpuji, kebijaksanaan dan kemuliaan Rasulullah SAW. Ia mengandungi pelbagai kisah suka