Sebagai insan biasa, manusia tidak terlepas dari amalan yang terlepas dari dosa, lebih-lebih lagi berhadapan